Orthodontie Kosten voor een Beugel in 2012

In 2012 zijn nieuwe tandarts en orthodontie kosten ingesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De zorgauthoriteit had al eerder aangegeven in Mei 2011 dat de kosten voor Orthodontistische behandelingen omlaag ging. De kosten voor een behandeling daalden bij een Orthodontist al van 50 euro naar 38 euro. (nakijken)

Kosten van een Orthodontie behandeling bij een Tandarts.

In het kort bestaat een beugelbehandeling bij een tandarts uit diverse behandelingen. Deze behandelingen hebben ook eigen behandelcodes, met daaraan gekoppeld tarieven.

De kosten bestaan uit diverse codes, waarvan de grootste kostenpost zal zijn het code van het plaatsen van de beugel. In de PDF van de NZA die te vinden is op www.tandarts.nl Dat is Code AD V461:  Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel in beide tandbogen, dan wel het plaatsen van een vaste slotjesbeugel in de ene tandboog gecombineerd met het plaatsen van een andere categorie beugel in de andere tandboog (combinatiebeugel). De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening.

De materiaal-en of/of techniekkosten verschillen per soort behandeling.

De maandelijkse kosten zijn: Ad V516) Beugelconsult per maand categorie 6Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand