Beugel tarieven in 2012 voor volwassenen gestegen

Met de komst van de nieuwe zorgtarieven is veel geschreven over de nieuwe tandarts en orthodontie tarieven. Diverse tandartsen schrijven dat de kosten gelijk zijn gebleven. De Nationale Zorg Autoriteit (NZa) schreef ook dat de kosten van tandartsen nauwelijks gestegen zijn. Maar hoe worden deze cijfers met elkaar vergeleken? Van welke prijzen gaat de NZa dan eigenlijk uit? Meer informatie over beugel kosten volwassenen is te vinden hieronder en de links.

Drie orthodontiefacturen met elkaar vergeleken

Om te onderzoeken of de beugeltarieven in de afgelopen periode veranderd zijn, hebben we verschillende facturen naast elkaar gelegd. Deze facturen komen allemaal van dezelfde orthodontie behandelaar. De behandelingen zijn allemaal uitgevoerd door dezelfde zeer gekwalificeerde orthodontist. Dit is een orthodontist die tijd neemt voor zijn werk. Alle vragen worden altijd keurig behandeld.

De eerste factuur is van 4 maart 2011. Dit was het reguliere behandeltarief wat gehanteerd werd door alle orthodontisten. Het tarief dat toen gehanteerd werd voor een maandelijks consult was 59,59. Dit tarief voor volwassenen was vastgesteld door de NZa. De behandelende orthodontist had geen invloed op deze prijs.

Ingrijpen van NZa op Orthodontietarieven

Na het ingrijpen van de NZa bij de orthodontie tarieven in mei 2011 is de behandeling goedkoper geworden. Voor een maandelijkse behandeling werd op dat moment 43,42 gerekend. De orthodontist had geen invloed op deze prijs. De kosten voor een volwassenen beugel in 2011 is toen van 59,59 naar 43,42 gegaan. De maandelijkse orhodontie behandeling werd hiermee 40% goedkoper!

Kosten van een beugel fors duurder

Vanaf januari 2012 gelden vrije orthodontietarieven. Iedere orthodontist mag zijn eigen prijzen hanteren. In dit geval is op de factuur te zien dat de praktijk een tarief hanteert van  65,00. Overigens heeft deze praktijk dat keurig van te voren gecommuniceerd. Tenopzichte van de prijs van Oktober 2011 is Orthodontie in 2012 met meer dan 45% gestegen. Wordt echter de prijs vergeleken met de eerste factuur van maart 2011 dan is een beugel behandeling voor volwassenen maar 1% duurder geworden.

Voor meer informatie over de kosten voor een volwassen beugel bekijk de volledige site.